top of page

Arbeid en Re-Integratie

  • 3 hours
  • 998 euro

Service Description

Arbeid verschaft doel en structuur in het leven, het zorgt voor zingeving, voldoening en sociale steun het draagt bij aan inkomen. Arbeid geeft u een identiteit, het levert een bijdrage aan duurzame waarden. Arbeid heeft dus een positieve invloed op uw (mentale) gezondheid. Aanpak van het probleem met behandeling en het (deels) weer werken en contact hebben met collega’s dragen vaak juist bij aan uw herstel. Arbeid beschermt tegen (depressieve) klachten en draagt positief bij aan uw herstel. Het helpt persoonlijke effectiviteit en weerbaarheid te verbeteren als ook voorbereiding naar verdere herstel en werk . Te lang uit het arbeidsproces blijven werkt niet in uw voordeel; het herstel kan juist daardoor vertragen en terugkeer in arbeid moeilijk maken. Thuis zitten werkt juist averechts en zal uw herstel niet ten goede komen. De oplossing is … en behandelen … en weer aan de slag. Bij de pakken gaan zitten en wachten tot je een keertje overeind komt helpt niet. Wat echt helpt is een combinatie van én werken aan herstel én zoeken naar geschikte tijdelijke arbeid of aanpassing van de functie. Om dit te bereiken maken werknemer en leidinggevende samen afspraken en komen deze ook na. Aandachtspunten bij het zoeken naar de oplossing zijn: - Wat zijn de knelpunten? - Welke (stress) factoren hebben geleid dat ik het niet meer trok? - Wat zijn de mogelijke oplossingen? Als de knelpunten duidelijk zijn kunnen we werken aan het herstel.


Contact Details

arbointelligence@gmail.com

bottom of page